Giới thiệu

pgs-ts-dao-van-dong

PGS.TS. Đào Văn Đông – Hiệu trưởng

Nhóm nghiên cứu mạnh về Vật liệu và Mặt đường được thành lập theo Quyết định Số 3239/QĐ-ĐH CNGTVT ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Nhóm được tổ chức và hoạt động theo Quyết định Số 3238/QĐ-ĐH CNGTVT ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Thành viên của nhóm bao gồm các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ hiện đang làm việc nghiên cứu ở Trung tâm Công nghệ asphalt quốc gia Hoa Kỳ (National Center for Asphalt Technology – NCAT), Viện Khoa học và Công nghệ giao thông Pháp (The French institute of science and technology for transport, spatial planning, development and networks – IFSTTAR), Trường Đại học Sejon – Hàn Quốc, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải, và Trường Đại học Xây dựng.

Lĩnh vực hoạt động của nhóm:

  • Đào tạo và chuyển giao Công nghệ Vật liệu mới trong xây dựng mặt đường;
  • Nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn và chuyên sâu mang tính chiến lược trong lĩnh vực Vật liệu và Công nghệ xây dựng mặt đường.