Thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam – Lần thứ 2, năm 2018

Kính gửi: Các nhà khoa học, các chuyên gia và các quý thầy/ cô

Tiếp nối thành công của Hội thảo quốc tế năm 2017 về “Các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là các nhà lãnh đạo, các chuyên gia, các nhà khoa học, các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước đến dự như Bộ GTVT, Bộ KH&CN, Trung tâm công nghệ Asphalt Quốc gia Hoa Kỳ,… Qua đó đã tuyển chọn được 23 bài báo xuất sắc báo cáo tại Hội thảo và xuất bản trên tạp chí GTVT. Năm 2018, Trường Đại học Công nghệ GTVT tiếp tục tổ chức “Hội thảo quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam – Lần thứ 2, năm 2018”.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học; cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học; các cán bộ, kỹ sư đang làm việc, công tác và hoạt động trong lĩnh vực GTVT viết bài và tham gia Hội thảo, cụ thể như sau:

  1. Thời gian – địa điểm – thành phần tham gia

Thời gian:  Trung tuần tháng 12/2018 (tổ chức trong 1 buổi).

Địa điểm:  Khách sạn Công đoàn Việt Nam – số 14 Trần Bình Trọng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Thành phần tham gia:  Trong nước gồm có đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, Vụ KHCN – Bộ GTVT; Vụ KHCN các ngành KTKT– Bộ KH&CN; Ban chủ nhiệm Chương trình KC.02/2016-2020, các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực GTVT; Hội khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam; đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện; các Trường Đại học trong và ngoài Bộ GTVT quản lý; các Ban QLDA, các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, các Tổng công ty và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT,…

Ngoài nước gồm có Trung tâm Công nghệ Asphalt Quốc gia Hoa Kỳ – NCAT; Hiệp hội các Viện Đại học Công nghệ của Pháp – ADUIT; Viện Khoa học và Công nghệ giao thông Pháp – IFSTTAR; Tập đoàn Maxam Equipment – Hoa Kỳ; Tập đoàn Colas – Pháp; Công ty Kemaman Bitumen – Malaysia; Công ty NEXCO – Nhật Bản; Tập đoàn ExxonMobil Asia Pacific Private Limited,…

  1. Tiến độ thực hiện
– Trước ngày 10/9 /2018 Đăng ký tên và tóm tắt báo cáo khoa học;
– Trước ngày 15/9 /2018 Ban tổ chức gửi kết quả xét chọn (đồng ý/ không đồng ý) cho các tác giả;
– Trước 30/10 /2018 Nhận báo cáo đầy đủ;
– Từ 01/11 – 30/11 /2018 Các bài báo tiêu biểu Hội thảo sau khi phản biện sẽ được đăng trên Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 11/2018;
– Ngày 15/12 – 20/12 /2018 Tổ chức Hội thảo.
  1. Nội dung của báo cáo khoa học

– Chủ đề 1: Các giải pháp thiết kế kết cấu mặt đường bê tông asphalt.

– Chủ đề 2: Các giải pháp công nghệ ứng dụng vật liệu tái chế mặt đường bê tông asphalt.

– Chủ đề 3: Các giải pháp công nghệ bảo trì mặt đường bê tông asphalt.

  1. Yêu cầu và quy định của báo cáo

Các báo cáo có hàm lượng khoa học cao, có tính mới, tính ứng dụng, không trùng lặp với các báo cáo đã công bố trước đó.

Tóm tắt và báo cáo đầy đủ được trình bày theo mẫu đính kèm hoặc download trên website: http://utt.edu.vn/ Khoa học/ Hội thảo bê tông asphalt 2018.

Căn cứ kết quả của Hội thảo, Trường Đại học Công nghệ GTVT lựa chọn các báo cáo xuất sắc để đề xuất chuyển tiếp thành đề tài KHCN cấp Bộ GTVT (nếu các đề xuất đạt yêu cầu).

  1. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Hội nghị và in Tạp chí do Trường Đại học Công nghệ GTVT chi trả. Kinh phí ăn ở và đi lại các đại biểu tự túc.

  1. Phương thức gửi báo cáo

Báo cáo xin được gửi về Phòng KHCN – HTQT, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Số 54 Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội. Điện thoại 024.35527872 (TS. Trần Trung Hiếu – 0983.615.582). Email: tapchikhcngt@utt.edu.vn.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cơ quan đơn vị, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước để góp phần vào thành công của Hội thảo.

Nơi nhận:

  • Như kính gửi;
  • Lưu: VT, KHCN-HTQT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

PGS.TS. Đào Văn Đông

 

TÓM TẮT BÁO CÁO KHOA HỌC

Tên bài báo (Times New Roman 15, đậm, căn giữa, trên 24pt, dưới 12pt)

Nguyễn Văn A1, Trần Văn B2 (Times New Roman 11, đậm. căn giữa)

1 Cơ quan, địa chỉ tác giả A (Times New Roman 11, nghiêng, căn giữa)

2 Cơ quan, địa chỉ tác giả B (Times New Roman 11, nghiêng, căn giữa)

…….

Email liên lạc: nguyenvana@gmail.com – Điện thoại liên hệ:

 

Tóm tắt báo cáo không quá 1 trang giấy khổ A4, cỡ chữ 12, font Times New Roman.

 

Nội dung tóm tắt:

– Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu.

– Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

– Kết quả và phát hiện chính.

– Kết luận và kiến nghị (dự kiến).

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *