TS. Võ Đại Tú

TS. Võ Đại Tú

I. LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. Họ tên: Võ Đại Tú
 2. Ngày sinh: 05/09/1984
 3. Giới tính: Nam
 4. Nơi sinh:
 5. Quê quán:
 6. Học hàm, học vị: Tiến sĩ
 7. Địa chỉ thường trú: F4A12, Homyland 2, 307 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q.2, TP HCM
 8. Địa chỉ liên lạc: 36, Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP. HCM
 9. Điện thoại: 0917685051
 10. Email: tuvd@bmt-rnd.vn – daitu3000@gmail.com
 11. Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh
 • Thời gian công tác:
Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 6/2012 đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BMT Trưởng phòng R&D
Từ 12/2009 đến 3/2012 Viện nghiên cứu khoa học quốc gia  – Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Irkutsk – LB Nga Nghiên cứu sinh & Trợ giảng
 •  Quá trình đào tạo:
Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Đại học 2004 – 2009 Viện nghien cứu khoa học quốc gia – Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Irkutsk – LB Nga Công nghệ Hóa hữu cơ và Hóa dầu Nghiên cứu tính chất axit-bazơ hệ huyền phù khoáng talc
Tiến sỹ 12/2009 – 3/2012 Viện nghien cứu khoa học quốc gia – Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia Irkutsk – LB Nga Hóa lý Đặc tính hóa lý của các quá trình xảy ra trên bề mặt hệ phân tán khoáng vật

 II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

 1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
  • Lĩnh vực chuyên môn:
  • – Hóa hữu cơ và hóa dầu
  • – Hóa lý
  • – Hóa keo
  • – Công nghệ vật liệu
  • Hướng nghiên cứu:
 • Nghiên cứu tái chế và xử lý chất thải
 • Nghiên cứu các hệ phân tán ứng dụng trong vật liệu
 • Nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực đường bộ
 • Nghiên cứu các hệ keo và chất kết dính
 • Nghiên cứu công nghệ hóa dầu
 1. Quá trình nghiên cứu
TT Tên đề tài/dự án Mã số & cấp quản lý Thời gian thực hiện Kinh phí

( đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Chiết xuất titan dioxide (TiO2) từ xỉ thép Cấp bộ – LB Nga 6/2009-6/2011 3.000.000 rúp Tham gia Hoàn thành
2 Nghiên cứu công nghệ tái chế nóng và tái chế nguội mặt đường nhựa tại trạm trộn Cấp Bộ GTVT 9/2012 – 12/2014 1.500.000.000 Chủ nhiệm 12/2014 Chuẩn bị ban hành tiêu chuẩn quốc gia cho công nghệ
3 Đặc tính hóa lý của các quá trình xảy ra trên bề mặt hệ phân tán khoáng vật Irkutsk Cấp tỉnh Irkutsk – LB Nga 12/2009-3/2012 2.000.000 rúp Tham gia 3/2012 Hoàn thành
4 Mô hình tính và dự báo các quá trình xảy ra trong hệ huyền phù khoáng vật Cấp tỉnh Irkutsk – LB Nga 3/2010-3/2011 500.000 rúp Tham gia 3/2011 Hoàn thành
5 Nghiên cứu công nghệ nhiệt phân trong xử lý chất thải cao su, plastic để chế tạo dầu diesel Cấp công ty 1-12/2014 800.000.000 Chủ nhiệm 12/2014 Hoàn thành nghiên cứu và đánh giá, chọn lựa công nghệ
6 Nghiên cứu nhựa đường và mặt đường nhựa cải tiến bằng cao su, plastic phế thải Cấp công ty 1/2013 – 6/2014 2.000.0000.000 Chủ nhiệm Đã sản xuất sản phẩm và ứng dụng rộng rãi trong xây dựng đường bộ
7 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanobinder cải tiến bằng nanopolymer trong điều kiện tốc độ cao Cấp công ty 1/2013 – 6/2013 2.500.000.000 Chủ nhiệm 6/2013 Đã sản xuất sản phẩm và ứng dụng rộng rãi trong xây dựng đường bộ
8 Nghiên cứu chế tạo nhũ tương polime sử dụng latex cao su tổng hợp Cấp công ty 1/2015 – 6/2015 1.700.000.000 Chủ nhiệm 6/2015 Đã sản xuất sản phẩm và ứng dụng rộng rãi trong xây dựng đường bộ
9 Nghiên cứu sản xuất bê tông nhựa nguội Cấp công ty 4/2015 – 6/2015 500.000.000 Chủ nhiệm 6/2015 Đã sản xuất và xuất khẩu thị trường Australia
10 Nghiên cứu các công nghệ duy tu, bảo dưỡng đường bộ (slurry seal, cape seal, microsurfacing) Cấp công ty 1/2015 – 12/2017 1.000.000.000 Chủ nhiệm 12/2017 Đang thực hiện dự án đầu tư

 

 1. Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
TT Tên SV ,HVCH, NCS Tên luận án Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Sản phẩm của đề tài/dự án
1 Soloveenko N.P. Hiện tượng trao đổi ion trên bề mặt khoáng kaolinite Nikolsky 2013 Nghiên cứu khoa học cấp sinh viên Bài báo khoa học, Tham gia Hội thảo
2 Khlustova L.M. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điện ly lên độ ổn định của hệ huyền phù khoáng talc 2014 Nghiên cứu khoa học cấp sinh viên Bài báo khoa học, Tham gia Hội thảo
3 Hoàng Quang Cường Hiện tượng trao đổi ion trên bề mặt khoáng kaolinite Troshkovsky 2014 Nghiên cứu khoa học cấp sinh viên Bài báo khoa học, Tham gia Hội thảo

 III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

 1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT Tên sách Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1 Giáo trình Hóa keo Sách giáo trình IrGTU – LB Nga 2012 Đồng tác giả
 1. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

 • Vo Dai Tu. Physicochemical Characteristic of surface processes in disperson systems of minerals , Ministry of Education and science, Russia, 2012, 141 p.
 • Yakovleva A.A., Vo Dai Tu. The effect of electrolytes on the stability of suspension of Slyuyansky clay/ Vestnik IrGTU, Russia, 2010,Vol. 6(46), P. 209 – 213.
 • Yakovleva A.A., Vo Dai Tu. The effect of electrolytes on the stability of suspension of Nikolsky kaolinite, Vestnik IrGTU, Russia, 2011, Vol. 8 (55), P. 166 ‒ 171.
 • Yakovleva A.A., Vo Dai Tu. The stability of suspension of Troshkovsky clay/ Journal of Chemistry and Chemical Technology, Russia, 2012. Vol. 55, № 3, P. 55 – 59.
 • Yakovleva A.A., Vo Dai Tu. Ion exchange on clay minerals from various deposites of Irkutsk region/ Journal of Applied Chemistry, Russia, 2012, Vol. 85, N. 3, P. 348 ‒ 351.
 • Yakovleva A.A., Vo Dai Tu. Aggregative stability of suspensions of clay minirals from various deposites of Irkutsk region/ Colloid Journal, Russia, 2012.
 • Yakovleva A.A., Vo Dai Tu, Truong Xuan Nam. Nonmetallic minerals of Irkutsk region as the object of colloidal-chemical investigations/ “In the world of science discovery” Journal, Russia, 2010, Vol 4 (10). P. 15. P. 129 – 132.
 • Vo Dai Tu. The effect of pH and temperature on ionexchange capacity of clay minrals from various deposites of Irlutsk region/ Journal of high education – Applied chemistry and biotechnology Russia, 2011, Vol. 1, P. 47 – 51.
 • Yakovleva A.A., Kudryatseva E.V., Vo Dai Tu, Nguyen Trong Dac, Truong Xuan Nam. Mathematic model of suspensions in example of talc-water system / Modeling of nonequilibrium system, Russia, 2008, P. 225 ‒ 227.

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

 1. Võ Đại Tú, Trương Công Lực. Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa tái chế hàm lượng mặt đường nhựa cũ 40% tại trạm trộn bằng công nghệ truyền nhiệt gián tiếp sử dụng phụ gia/ Tạp chí Giao thông vận tải, 2017

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

 1. Yakovleva A.A., Bocharova M.A., Vo Dai Tu, Truong Xuan Nam. The investigation of talc aqueous suspension properties/ International Science-Technology Conference “Actual problems of theorical and applied biophysic, physic and chemistry BFFX – 2010”, Sevostopol, Ucaraina, 2010, P. 228 – 231.
 2. Vo Dai Tu, Truong Xuan Nam. Electrosurface characteristics of particles of clay minerals in aqueous suspensions // The 17th International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists “Modern Techniques and Technologies”. Tomsk, Russia. 2011, P. 250 ‒ 252.
 3. Yakovleve A.A., Vo Dai Tu. The stability of mineral suspensions based on some deposits of the Irkutsk region / International conference “Modern problems of adsorption” dedicated to the 110th anniversary of the academician M.M. Dubinin, Russia, 2011, P. 212.
 4. Yakovleva A.A., Truong Xuan Nam, Vo Dai Tu, Le Manh Linh. Colloid-chemical characteristics of silicate minerals of Irkutsk region/ International Conference “Actual problems of surface chemistry and physic”, Ucraina, 2011, P. 203 ‒ 204.
 5. Yakovleva A.A., Truong Xuan Nam, Vo Dai Tu, Nguyen Trong Dac. Physicochemistry properties of talcum suspensions / Conference “Scientific creativity of 21-st century”, Russia, 2009, P. 200 ‒ 209.
 6. Vo Dai Tu. The study of ion-exchange adsorption on talc using potentiometric titration / International Conference “Surface Chemistry and Nanotechnology”, Russia, 2009, P. 255 – 256.
 7. Yakovleva A.A., Bocharova M.A., Vo Dai Tu, Truong Xuan Nam, Nguyen Trong Dac. Properties of thin films based on Onotsky talc/ International conference “Innovative development in mining industry”, Russia, 2009.
 8. Yakovleva A.A., Vo Dai Tu. The interaction energy of particles of clay minerals from various deposites in Irkutsk region / Physicochemistry of surface phenomena and adsorption, Russia, 2011, P. 72 – 74.
 9. Yakovleva A.A., Vo Dai Tu. Dispersion analysis of talc suspensions / International conference “Actual problem of theories of adsorption, porosity and adsorption selectivity”, Russia, 2010, P. 182.
 10. Yakovleva A.A., Bocharova M.A., Vo Dai Tu, Le Hong Gam. The dependence of viscosity and density of talc suspensions on medium pH, Russia, 2009, P. 228 – 258.
 11. Yakovleva A.A., Bocharova M.A., Vo Dai Tu, Soloveenko N.P. The study of stability of mineral-water dispersions using turbidity spectrum method, Russia, 2010, P. 161 – 164.
 12. Yakovleva A.A., Vo Dai Tu. Determination of electrokinetic potential of particles in suspensions of clay mineral from various deposites in Irkutsk region, Russia, 2011, P. 116 -118.

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

 1. Nguyễn Khánh Sơn, Trương Ngọc Thạnh, Võ Đại Tú. Xỉ thép EAF làm cốt liệu bê tông nhựa. Hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải 2015, trang 23 – 28.
 2. Võ Đại Tú, Trần Trọng Nhân. Tái chế nóng – Công nghệ tối ưu cho đường bộ Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc gia “Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững” 2016, trang 33 – 38.

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

 1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ
TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1 Giải nhất giải thưởng dự án khoa học toàn Nga Công nghệ hiệu quả cao trong khai khoáng LB nga 2011
2 Giải nhất Hội thảo khoa học toàn Nga dành cho Nghiên cứu sinh nước ngoài tại Nga Công nghệ hóa LB Nga 2010
3 Giải thưởng cuộc thi công trình khoa học tự nhiên và xã hội giữa các trường Đại học Liên bang Nga Công nghệ làm sạch giấy LB Nga 2009

 2. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích  đã chuyển giao Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Năm chuyển giao Sản phẩm của đề tài/ dự án
1 Nghiên cứu công nghệ tái chế nóng mặt đường nhựa tại trạm trộn Nghiên cứu tại công ty BMT, đăng ký công nghệ với Bộ GTVT, áp dụng thử nghiệm trên QL 1A, đoạn An Sương – An Lạc 2014 Công nghệ sản xuất;  Quy trình thiết kế, thi công và nghiệm thu sản phẩm
2 Nghiên cứu nhựa đường và mặt đường nhựa cải tiến bằng cao su, plastic phế thải Nghiên cứu tại công ty BMT, đăng ký công nghệ với Bộ GTVT, thử nghiệm trên TL 25B 2013 Công nghệ sản xuất, Đang làm hồ sơ đăng ký với Bộ GTVT
3 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanobinder cải tiến bằng nanopolymer trong điều kiện tốc độ cao Nghiên cứu tại công ty BMT, đã sử dụng rộng rãi trong cả nước 2013 Sản phẩm PMB cung cấp trên toàn quốc
4 Nghiên cứu chế tạo nhũ tương polime sử dụng latex cao su Nghiên cứu tại công ty BMT, đang sử dụng cho dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng 2015 Sản phẩm nhũ tương CRS-1p trên thị trường
5 Nghiên cứu sản xuất bê tông nhựa nguội Nghiên cứu tại công ty BMT, xuất khẩu sang Australia 2015 Sản phẩm Patching Asphalt xuất sang thị trường Úc
6 Nghiên cứu công nghệ nhiệt phân trong xử lý chất thải cao su, plastic để chế tạo dầu diesel Nghiên cứu tại công ty BMT 2014 Đang lập dự án đầu tư
7 Nghiên cứu các công nghệ duy tu, bảo dưỡng đường bộ (slurry seal, cape seal, microsurfacing) Nghiên cứu tại công ty BMT 2016 Đang lập dự án đầu tư

 V. THÔNG TIN KHÁC

 1. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN, Phản biện tạp chí khoa học,  các hội thảo hội nghị quốc tế và trong nước
TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 2013 Hội thảo khoa học công nghệ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long “Kết nối Doanh nghiệp – Quản lý – Đào tạo lĩnh vực kỹ thuật công nghệ” tổ chức tại Cần Thơ Chủ nhiện phân ban kỹ thuật xây dựng
2 2016 Argus Media Singapore Group Pre Ltd Diễn giả
3 2016 Iran Bitumen Forum 2016 Diễn giả

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *